Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  33
 • ΚΑΛ. 080
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Κοινότητα Μακροχωρίου
 • Μακρυχώρι
 • Ταυτόσημο με τον τίτλο
 • Οι σελίδες είναι περφορέ και οι μισές είναι κομμένες.
 • Βαθμολόγιο των τάξεων δ', ς' κατά το σχολικό έτος 1906-1907
 • 1906
 • 1907
 • Σχολικά Μητρώα
 • Βαθμολόγιο
 • 24x36 (Φαρδύ)
 • Στέλεχος
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 94
 • 200
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική