Ανθέμιον

Λεπτομέρειες εγγραφής

 • ΟΝΟΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
 • id
  32
 • ΚΑΛ. 079
 • Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
 • Κοινότητα Βλάγκας
 • Βλάγκα
 • Μαθητολόγιο των ετών 1898 - 1899, 1905 - 1906
 • Στις τελευταίες σελίδες γράφονται οι δαπάνες της Σχολής κατά τα έτη 1925-1926. Περιέχει κενές σελίδες
 • Μαθητολόγιο Αρρεναγωγείου και Παρθεναγωγείου
 • 1898
 • 1926
 • Σχολικά Μητρώα
 • Μαθητολόγιο
 • 40,5x29
 • Κώδικας
 • Μ.Ι.Θ.Ε.
 • 100
 • 100
 • Δεν έχουν προσδιοριστεί
 • Ελληνική