Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Όνομα Λογίου
Ματθαίος Καμαριώτης ο Βυζάντιος