Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Όνομα Λογίου
Θεοφάνης Ελεαβούλκος ο Νοταράς