Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Όνομα Λογίου
Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής