ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή
Κοινή σχολή Παλατά
Τόπος
Παλατάς
Χρονολογία ίδρυσης
Στα τέλη του 18ου αιώνα
Ιδρυτής
Περίοδος λειτουργίας
Σχολάρχες
Διδάσκαλοι
Νεόφυτος εκ Κρήνης (Τσεσμέ)
Μαθητές
Γερμανός Δ΄(ο κατόπιν πατριάρχης), [Τ.Ε,Α΄,37] Σαμουήλ Χαντζερής [Τ.Ε,Α΄,37]
Αριθμός μαθητών
Οικονομικά
πατριάρχης Σαμουήλ Χαντζερής, Δωρεά [Τ.Ε,Α΄,37]
Πρόγραμμα σπουδών
Κτίρια
Σχόλια
Ελεύθερο πεδίο
googlemap
 

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.