Διδάσκαλοι

Όνομα
Περίοδος από
1684
Έως
 
Σημειώσεις
1684- , σκευοφύλαξ της Μ. Εκκλησίας. [Τ.Ε., Α΄, 14, σημ. 2]