ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή
Κοινό και Ελληνικό Σχολείο Μουχλίου
Τόπος
Μουχλί
Χρονολογία ίδρυσης
Ιδρυτής
 
Περίοδος λειτουργίας
Η σχολή αναφέρεται το 1796, [Τ.Ε, Α΄, 28].
Σχολάρχες
Διδάσκαλοι
Συμαίος ή Βασίλειος Μιχαήλ Φωτιάδης (Μαρκωνής), 1805 Φιλόθεος εκ Μηλιού (Γανοχώρων), 1815-1817 και 1820-1836 Κυπριανός Δωρόθεος, 1817-1819
Μαθητές
Αριθμός μαθητών
Οικονομικά
Οι πόροι της σχολής ήταν 1.160 γρ. ετησίως: 250 από έσοδα της εκκλησίας, 360 από κάποιο Καπηλειό, 100 γρ. με ηγεμονικό χρυσόβουλο της Βλαχίας, 150 από τόκους κεφαλαίου 1500 γροσιών, 180 από ταμείο των αμπατζίδων και 120 από τους προκρίτους [Τ.Ε, Α΄, 28].
Πρόγραμμα σπουδών
Κτίρια
Σχόλια
(1)Η σχολή ιδρύθηκε από ενορίτες της συντεχνίας των αμπατζίδων [Τ.Ε, Α΄,28].
Ελεύθερο πεδίο
(1)Υπάρχουν δύο γράμματα με πληροφορίες για την σχολή. Το ένα είναι αχρονολόγητο ενώ το άλλο είναι του 1805. Ο Ευαγγελίδης σημειώνει ότι το αχρονολόγητο ίσως να είναι του 1831 και να ανήκει στον Κων/νο Α΄ [Τ.Ε, Α΄, 28], [Γεδεών, ΧΠΑ, σ. 213-214], [Γεδεών, Εορτολόγιο, σ. 355-357].
googlemap
 

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.