ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή
Σχολείο αρρένων Μετοχίου Παναγίου Τάφου
Τόπος
Μετόχι Παναγίου Τάφου- Κων/πολη
Χρονολογία ίδρυσης
 
Ιδρυτής
Περίοδος λειτουργίας
Το σχολείο κλείνει εξαιτίας της παύσεως του φιλόμουσου πατριάρχη Ιεροσολύμων Κυρίλλου Β΄, (1845-1878).
Σχολάρχες
Διδάσκαλοι
Βασίλειος (έπειτα Βενιαμίν Πρεσλάβας και έπειτα Συννάδων επίσκοπος), 1828 Αντώνιος Διαμαντής εκ Μαδύτου, 1844, [Τ.Ε.,A΄, 28], [Γεδεών, ΑΕΙ, σ. 287]. Χατζηιωάννου, Ε΄, σ. 62-63] Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, επίσκοπος Λαμψακίου το 1873
Μαθητές
Αριθμός μαθητών
Οικονομικά
Πρόγραμμα σπουδών
Κτίρια
Σχόλια
(1) Ίδρυση υπό του πατριάρχου Ιεροσολύμων Αθανασίου ή Πολυκάρπου (1788-1827), [Τ.Ε., Α΄, 28].
Ελεύθερο πεδίο
(1) Το σχολείο είχε ορφανοτροφείο [Τ.Ε.,Α΄, 28].
googlemap
 

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.