ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή
Ιερατική Σχολή
Τόπος
Φανάρι-Κωνσταντινούπολη
Χρονολογία ίδρυσης
 
Ιδρυτής
Περίοδος λειτουργίας
Σχολάρχες
Διδάσκαλοι
Μαθητές
Αριθμός μαθητών
Οικονομικά
Πρόγραμμα σπουδών
Κτίρια
Σχόλια
(1) Ίδρυση επί πατριαρχείας του Ιωακείμ Γ΄, [Τ.Ε.,Α΄, 27].
Ελεύθερο πεδίο
googlemap
 

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.