ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή
Σχολή Σαμαρσικίου
Τόπος
Σαμαρσίκιο
Χρονολογία ίδρυσης
Ιδρυτής
Περίοδος λειτουργίας
Αναφέρεται για πρώτη φορά το 1818, [Τ.Ε, Α΄, 29], [Γεδεών, εορτολόγιο, σ. 273].
Σχολάρχες
Διδάσκαλοι
Μαθητές
Αριθμός μαθητών
Οικονομικά
Πρόγραμμα σπουδών
Κτίρια
Η σχολή βρισκόταν δίπλα στον ναό του Αγίου Δημητρίου [Τ.Ε, Α΄, 29]
Σχόλια
Ελεύθερο πεδίο
googlemap
(41.240541736930936, 27.352034375000017):4

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.