ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή
Πνευματικό Φροντιστήριο
Τόπος
Κωνσταντινούπολη
Χρονολογία ίδρυσης
1453
Ιδρυτής
Ματθαίος Καμαριώτης
Περίοδος λειτουργίας
Σχολάρχες
Διδάσκαλοι
Μαθητές
Αριθμός μαθητών
Οικονομικά
Πρόγραμμα σπουδών
Κτίρια
Σχόλια
Ελεύθερο πεδίο
googlemap
(41.17441908852506, 28.846175000000017):4

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.