Περιηγήσεις Λογίων

ΤΟΠΟΣ
Βιέννη (Αυστρία)
ΑΠΟ
1808
ΕΩΣ
1851
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΓΕΓΟΝΟΣ
Γιατρός. Συγγραφική δραστηριότητα. Εκδοτική δραστηριότητα