Περιηγήσεις Λογίων

ΤΟΠΟΣ
Ιένα (Γερμανία)
ΑΠΟ
1806
ΕΩΣ
1812
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΓΕΓΟΝΟΣ
Σπουδές ιατρικής και φυσικής ιστορίας