Περιηγήσεις Λογίων

ΤΟΠΟΣ
Τύρναβος (Θεσσαλία)
ΑΠΟ
1784
ΕΩΣ
1806
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΓΕΓΟΝΟΣ
Γέννηση. Εγκύκλιες σπουδές