Περιηγήσεις Λογίων

ΤΟΠΟΣ
Βενετία (Ιταλία)
ΑΠΟ
1697
ΕΩΣ
1708
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΓΕΓΟΝΟΣ
Σπουδές (γλώσσες, μαθηματικά, φιλοσοφία)