Περιηγήσεις Λογίων

ΤΟΠΟΣ
Ιωάννινα (Ήπειρος)
ΑΠΟ
1670
ΕΩΣ
1697
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΓΕΓΟΝΟΣ
Σπουδές με δάσκαλο τον Σουγδουρή