Περιηγήσεις Λογίων

ΤΟΠΟΣ
Άλλη (Γερμανία)
ΑΠΟ
1745
ΕΩΣ
1800
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΓΕΓΟΝΟΣ
Σπουδές ιατρικής. Γιατρός