Χειρόγραφα

Συγγραφέας
Τίτλος
α) Βικεντίου του Δαμωδού, Επιτομή Λογικής
Θεματική κατηγορία
Λογική
Χρονολογία συγγραφής
1801
Χρονολογία συγγραφής έως
1900
Χρονολογία ακριβής
 
Γραφέας
Τόπος συγγραφής
Άγνωστος
Διαστάσεις
24x17
Αρίθμηση σελίδων
φφ. 158
Τίτλος εκτύπωσης
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
Ένδειξη
1143
Σχόλια
Δεν αναφέρονται
Αναφορές
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
Αριθμός βιβλιοθήκης
ΒΒ 1134