Χειρόγραφα

Συγγραφέας
Τίτλος
Αμφοτέρα Λογική ελάσσων και μείζων περιπατητική και νεωτερική παρά του λογιωτάτου και σοφωτάτου κυρίου Βικεντίου του Δαμωδού εν φιλοσοφία και ιερά θεολογία αμφοτέροις τοις νόμοις δαφνηφόρου
Θεματική κατηγορία
Λογική
Χρονολογία συγγραφής
1780
Χρονολογία συγγραφής έως
1780
Χρονολογία ακριβής
 
Γραφέας
Τόπος συγγραφής
Άγνωστος
Διαστάσεις
24x17
Αρίθμηση σελίδων
φφ. 251
Τίτλος εκτύπωσης
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
Ένδειξη
1141
Σχόλια
Έτος: αψπ'. Το 1142 είναι αντίγραφο αυτού.
Αναφορές
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
Αριθμός βιβλιοθήκης
ΒΒ 1134