Χειρόγραφα

Τίτλος
α) Νικολάου Κούρσουλα του Ζακυνθίου, Υπομνήματα και Ζητήματα εις το Αριστοτέλους Περί γενέσεως και φθοράς Α' και Β' βιβλίον. β) Του σοφωτάτου και λογιωτάτου Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Έκθεσιν κατ' επιτομήν της λογικής πραγματείας.
Θεματική κατηγορία
Λογική-Φιλοσοφία
Χρονολογία συγγραφής
1701
Χρονολογία συγγραφής έως
1800
Χρονολογία ακριβής
 
Γραφέας
Τόπος συγγραφής
Άγνωστος
Διαστάσεις
28x20
Αρίθμηση σελίδων
φφ. 152
Τίτλος εκτύπωσης
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
Ένδειξη
1139
Σχόλια
Δεν αναφέρονται
Αναφορές
Αριστοτέλης, Περί γενέσεως και φθοράς, Λογική
Αριθμός βιβλιοθήκης
ΒΒ 1134