Χειρόγραφα

Συγγραφέας
Τίτλος
β) Μιχαήλ Ψελλού, Φυτολογία. κδ) Συμεών Μαγίστρου Σηθ, σύνοψις των φυσικών.
Θεματική κατηγορία
Φυσική-Φυτολογία
Χρονολογία συγγραφής
1701
Χρονολογία συγγραφής έως
1800
Χρονολογία ακριβής
 
Γραφέας
Τόπος συγγραφής
Άγνωστος
Διαστάσεις
21x16
Αρίθμηση σελίδων
φφ. 348
Τίτλος εκτύπωσης
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
Ένδειξη
1118
Σχόλια
Δεν αναφέρονται
Αναφορές
Μιχαήλ Ψελλός. Συμεών Μάγιστρος Σηθ
Αριθμός βιβλιοθήκης
ΒΒ 1134