Χειρόγραφα

Συγγραφέας
Τίτλος
α) Νικομάχου Γερασηνού, Εισαγωγή της Αριθμητικής, βιβλία 2. β) Αριθμητικοί όροι. γ) Προλεγόμενα της Γεωμετρίας. δ) Αριστοτέλους, Περί Κόσμου προς Αλέξανδρον. στ) Συμεών Σηθ, Σύνοψις των φυσικών.
Θεματική κατηγορία
Μαθηματικά-Φυσική
Χρονολογία συγγραφής
0
Χρονολογία συγγραφής έως
0
Χρονολογία ακριβής
 
Γραφέας
Τόπος συγγραφής
Άγνωστος
Διαστάσεις
21x15
Αρίθμηση σελίδων
φφ. 138
Τίτλος εκτύπωσης
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
Ένδειξη
1115
Σχόλια
Χαρτί βάμβ. Ελλιπές στην αρχή.
Αναφορές
Νικόμαχος Γερασηνός. Αριστοτέλης. Συμεών Μάγιστρος Σηθ
Αριθμός βιβλιοθήκης
ΒΒ 1134