Χειρόγραφα

Συγγραφέας
Τίτλος
Ανωνύμου, Σύνοψις της Χυμίας και πραγματεία περί Φιλοσοφίας.
Θεματική κατηγορία
Φιλοσοφία-Χημεία
Χρονολογία συγγραφής
1701
Χρονολογία συγγραφής έως
1800
Χρονολογία ακριβής
 
Γραφέας
Τόπος συγγραφής
Άγνωστος
Διαστάσεις
24x17
Αρίθμηση σελίδων
φφ. 167
Τίτλος εκτύπωσης
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
Ένδειξη
1113
Σχόλια
Από φύλλο 50 και μετά, η Πραγματεία περί Φιλοσοφίας
Αναφορές
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
Αριθμός βιβλιοθήκης
ΒΒ 1134