Χειρόγραφα

Συγγραφέας
Τίτλος
i) Αριθμητική
Θεματική κατηγορία
Αριθμητική
Χρονολογία συγγραφής
1501
Χρονολογία συγγραφής έως
1600
Χρονολογία ακριβής
 
Γραφέας
Τόπος συγγραφής
Άγνωστος
Διαστάσεις
15x12
Αρίθμηση σελίδων
φφ. 157
Τίτλος εκτύπωσης
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
Ένδειξη
1107
Σχόλια
Ελλιπές στην αρχή.
Αναφορές
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
Αριθμός βιβλιοθήκης
ΒΒ 1134