Χειρόγραφα

Συγγραφέας
Τίτλος
Ιστορία φυσική περί των τετραπόδων ερπετών ... και πτηνών.
Θεματική κατηγορία
Φυσική ιστορία
Χρονολογία συγγραφής
1677
Χρονολογία συγγραφής έως
1677
Χρονολογία ακριβής
 
Γραφέας
Τόπος συγγραφής
Άγνωστος
Διαστάσεις
16x11
Αρίθμηση σελίδων
φφ. 240 + (44 συμπλήρωση)
Τίτλος εκτύπωσης
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
Ένδειξη
1008
Σχόλια
Τα τελευταία 44 φύλλα είναι συμπλήρωση.
Αναφορές
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
Αριθμός βιβλιοθήκης
ΒΒ 1134