Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Όνομα Λογίου
Fanny Schawtowitz(η)