Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Όνομα Λογίου
Καπετανάκης Kυριάκος και Mανουήλ