ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Επιστημονικός όρος
ωρολόγιον ακίνητον επίπεδον επί του ορίζοντος
Επιστημονικό πεδίο
Λήμμα

αποτελείται από μία επίπεδη επιφάνεια παράληλη προς τον ορίζοντα του τόπου. Πάνω σε αυτή χαράσσονται δύο βασικές γραμμές κάθετες μεταξύ τους, η μεσημβρινή και η ορι-ζοντική. Η μεσημβρινή αντιστοιχεί στη δωδέκατη ώρα, η οριζοντική αντιστοιχεί στις έκτες εκατέρωθεν (6η πρωινή, 6η απογευματινή). Με κέντρο το σημείο τομής των δύο προαναφερθέτων γραμμών χαράσσεται κύκλος που χωρίζεται σε 4 τεταρ­τημόρια. Τα δύο βορεινά τεταρτημόρια, διαιρούνται, σε μοίρες με την αρίθμηση να αρχίζει από τη μεσημβρινή γραμμή. Πάνω στο ημικύκλιο σημειώνονται οι ώρες. Επί της μεσημβρινής γραμμής τοποθετείται ο ωροσκόπος, τρίγωνο με την κορυφή επί του κέντρου του κύκλου και με γωνία κορυφής το ύψος του πόλου. Η σκιά του ωροσκόπου είναι αυτή που δείχνει τις ζητούμενες ώρες.

Σελίδες
55-58