ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Επιστημονικός όρος
ψύχος
Επιστημονικό πεδίο
Λήμμα

η αιτία πύκνωσης των σωμάτων. Όταν τα σώμα­τα γίνονται ψυχρά χάνουν τη θερμότητά τους, τα μέρη τους αγίζουν το ένα το άλο, η ύλη τους καταλαμβάνει μικρότερο διάστημα και γίνεται πυκνότερη. Όσο μεγαλύτερο το ψύχος, τόσο πυκνότερα γίνονται τα σώματα. Στην ιδιότητα αυτή στηρίζεται η τέχνη να σκληραίνει κανείς το σίδηρο.

Συγγραφέας
Σελίδες
162-163