ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Όνομα Βιβλίου
Δύο πίνακες γεωγραφικοί (Βιέννη, 1807)
pdf

pdf16

Προεπι σκόπιση
view
Περιεχόμενα
  • Βιογραφικά σημειώματα
  • Σελίδα τίτλου
  •  ΠΙΝΑΞ ΧΟΑΤΖΑ ΝΑΣΣΙΡ ΕΤΤΟΥΣΑΙΟΥ
  •  ΠΙΝΑΞ ΟΥΛΟΥΓ ΜΠΕΙ
  •  ΠΙΝΑΞ γεωγραφικός Απουλφέδειος
  •  ΟΝΟΜΑΤΑ Συγγραφέων και βιβλίων,όσων μνημονεύει ο Αμπουλφέδας
  •  Παροράματα
Τόπος έκδοσης
Βιέννη
Χρονολογία έκδοσης
1807