Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

Τίτλος
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Επίθετο
ΒΑΣΙΑΔΗΣ
Όνομα
ΗΡ
Είδος Κειμένου
ΠΡΟΤΑΣΗ
Κατηγορία
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
Αριθμός Τόμου
Β΄
Ύλη ετών
1863-1865
Χρόνος έκδοσης
1864
Στήλη περιοδικού
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Σημειώσεις
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.