Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

Τίτλος
ΠΕΡΙ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Επίθετο
ΠΑΡΑΝΙΚΑΣ
Όνομα
Μ
Είδος Κειμένου
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
Κατηγορία
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ/ ΙΣΤΟΡΙΑ
Αριθμός Τόμου
Β΄
Ύλη ετών
1863-1865
Χρόνος έκδοσης
1864
Στήλη περιοδικού
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
Σημειώσεις
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.