Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

Τίτλος
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΙΣ ΕΝ ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΙ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Επίθετο
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ
Όνομα
Α.
Είδος Κειμένου
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
Κατηγορία
ΙΣΤΟΡΙΑ
Αριθμός Τόμου
Β΄
Ύλη ετών
1863-1865
Χρόνος έκδοσης
1864
Στήλη περιοδικού
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
Σημειώσεις
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.