Η ψηφιακή συλλογή των διδακτορικών διατριβών του ΜΙΘΕ έγινε με συνεργασία του Εργαστηρίου, της Βιβλιοθήκης του ΜΙΘΕ και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).