Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

Τίτλος
ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΠΑΡ΄ ΕΒΡΑΙΟΙΣ
Επίθετο
ΑΡΙΣΤΑΡΧΗΣ
Όνομα
Γ.
Είδος Κειμένου
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
Κατηγορία
ΙΣΤΟΡΙΑ
Αριθμός Τόμου
ΙΓ'
Ύλη ετών
1878-1879
Χρόνος έκδοσης
1880
Στήλη περιοδικού
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
Σημειώσεις