Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

Τίτλος
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΜΑ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ
Επίθετο
ΔΕΘΙΗΡΟΣ
Όνομα
Α.
Είδος Κειμένου
ΧΑΡΑΚΤΙΚΟ
Κατηγορία
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Αριθμός Τόμου
Β΄
Ύλη ετών
1863-1865
Χρόνος έκδοσης
1864
Στήλη περιοδικού
ΠΙΝΑΚΕΣ
Σημειώσεις
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.