Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

Τίτλος
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΚ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ
Επίθετο
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Όνομα
Ε
Είδος Κειμένου
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
Κατηγορία
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Αριθμός Τόμου
Β΄
Ύλη ετών
1863-1865
Χρόνος έκδοσης
1864
Στήλη περιοδικού
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σημειώσεις
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.