Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

Τίτλος
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ
Επίθετο
ΑΡΙΣΤΑΡΧΗΣ
Όνομα
Σ.
Είδος Κειμένου
ΕΡΑΝΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
Κατηγορία
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Αριθμός Τόμου
Β΄
Ύλη ετών
1863-1865
Χρόνος έκδοσης
1864
Στήλη περιοδικού
ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ
Σημειώσεις
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.