Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

Τίτλος
ΠΕΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΒRUNO.
Επίθετο
ΝΟΜΙΚΟΣ
Όνομα
Α.
Είδος Κειμένου
ΕΡΑΝΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
Κατηγορία
ΙΣΤΟΡΙΑ/ ΤΕΧΝΕΣ
Αριθμός Τόμου
Β΄
Ύλη ετών
1863-1865
Χρόνος έκδοσης
1864
Στήλη περιοδικού
ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ
Σημειώσεις
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.