Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

Τίτλος
ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ EGGER
Επίθετο
ΒΑΣΙΑΔΗΣ
Όνομα
ΗΡ
Είδος Κειμένου
ΕΡΑΝΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
Κατηγορία
ΙΣΤΟΡΙΑ
Αριθμός Τόμου
Β΄
Ύλη ετών
1863-1865
Χρόνος έκδοσης
1864
Στήλη περιοδικού
ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ
Σημειώσεις
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.