Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

Τίτλος
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΝΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΦΙΛΑΡΕΤΟΝ CHASLES
Επίθετο
ΒΑΣΙΑΔΗΣ
Όνομα
ΗΡ.
Είδος Κειμένου
ΕΡΑΝΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
Κατηγορία
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Αριθμός Τόμου
Β΄
Ύλη ετών
1863-1865
Χρόνος έκδοσης
1864
Στήλη περιοδικού
ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ
Σημειώσεις
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.