Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

Τίτλος
ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΕΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗΣ
Επίθετο
ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
Όνομα
Ν.
Είδος Κειμένου
ΠΡΟΤΑΣΗ
Κατηγορία
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ/ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Αριθμός Τόμου
Β΄
Ύλη ετών
1863-1865
Χρόνος έκδοσης
1864
Στήλη περιοδικού
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Σημειώσεις
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.