Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

Τίτλος
ΠΕΡΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΑΣΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Επίθετο
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Όνομα
Σ.
Είδος Κειμένου
ΠΡΟΤΑΣΗ
Κατηγορία
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
Αριθμός Τόμου
Β΄
Ύλη ετών
1863-1865
Χρόνος έκδοσης
1864
Στήλη περιοδικού
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Σημειώσεις
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.