Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

Τίτλος
ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Επίθετο
ΔΕΘΙΗΡΟΣ (DETHIER)
Όνομα
ΑΝΤ.
Είδος Κειμένου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ
Κατηγορία
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Αριθμός Τόμου
Β΄
Ύλη ετών
1863-1865
Χρόνος έκδοσης
1864
Στήλη περιοδικού
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ
Σημειώσεις
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.