Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

Τίτλος
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Επίθετο
ΠΑΣΠΑΤΗΣ
Όνομα
Α.Γ.
Είδος Κειμένου
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
Κατηγορία
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Αριθμός Τόμου
Β΄
Ύλη ετών
1863-1865
Χρόνος έκδοσης
1864
Στήλη περιοδικού
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
Σημειώσεις
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.