Αναλυτικές πληροφορίες Λογίου

Όνομα Λογίου
Αβακούμ Πελοποννήσιος

Σχέση Λογίου με κείμενα

Όνομα Βιβλίου Συγγραφέας pdf Προεπι σκόπιση Τόπος έκδοσης Χρονολογία έκδοσης
 
 
 
 
 
 
 

Σχέση με Σχολάρχες

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις
 
 
 
 

Σχέση με Διδασκάλους

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις
 
 
[Τ.Ε., Α΄, 21], [ΕΑ, 1916, ΛΣΤ΄, σ. 90]
53

Σχέση με Μαθητές

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις