Αναλυτικές πληροφορίες Λογίου

Όνομα Λογίου
Α. Ραρτούρος

Σχέση Λογίου με κείμενα

Όνομα Βιβλίου Συγγραφέας pdf Προεπι σκόπιση Τόπος έκδοσης Χρονολογία έκδοσης
 
 
 
 
 
 
 

Σχέση με Σχολάρχες

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις
 
 
 
 

Σχέση με Διδασκάλους

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις
1571
 
1571 {Δημόσιος διδάσκαλος}
1422
1574
1575
1574-1575 {Δημόσιος διδάσκαλος}
1423

Σχέση με Μαθητές

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις